Птахівництво - перспективний напрям аграрного бізнесу

Кальцій і фосфор є основними показниками стану мінерального обміну в організмі птахів. При недостатній мінералізації кісткової тканини або її демінералізації щільність тканини знижується і під впливом механічних чинників виникає їх деформація і переломи. Тому на рівень і співвідношення цих елементів в раціоні сільськогосподарського птаха потрібно приділяти велику увагу. В результаті проведених дослідів птахівниками встановлено, що включення мінеральної добавки - "опоки" в раціон курчат-бройлерів надав позитивний вплив на вміст лейкоцитів і еритроцитів в організмі сільськогосподарського птаха. Зміст еритроцитів був достовірний вище у досвідчених курчат, в порівнянні з контрольними. Лейкоцитів також було більше у досвідченого птаха. Зате кількість гемоглобіну і кольоровий показник у досвідчених курчат була нижча, ніж у контрольних. Вищим, в порівнянні з контрольними курчатами, був зміст загальних ліпідів і неестерифікованих жирних кислот. Концентрація холестерину у досвідчених курчат була трохи вище, ніж у контрольних. Рівень кетонових тіл в крові вищим був у контрольних бройлерів. Мінеральний обмін характеризувався наступними змінами: рівень кальцію був вищий у досвідченого птаха; зміст неорганічного фосфору був майже однаковим між групами; значно збільшилося вміст магнію в досвідченій групі, в порівнянні з контрольною. Встановлені достовірні відмінності у вмісті кальцію і фосфору в кістках між досвідченою і контрольною групами. Включення 3% опок в раціон курчатам-бройлерам зробило позитивний вплив на приріст живої маси птаха, збереження поголів'я. Трохи знизилися в досвідченій групі витрати корму на 1 кг приросту живої маси. Вплив згодовування 4% опок на гематологічні і біохімічні показники курчат-бройлерів. У роботах вітчизняних і зарубіжних авторів наголошується, що включення біологічно активних речовин в раціони сільськогосподарського птаха є важливим резервом підвищення її продуктивності. У дослідженнях наголошувалося, що доцільно випробовувати різні біологічно активні речовини, стимулюючі метаболічні і ростові процеси на курчатах-бройлерах в "переломний" період їх онтогенезу, у віці 4-6 тижнів. Також птахівниками встановлено, що курчата, що отримували в раціон мінеральну підгодівлю, - опоки, інтенсивніше нарощували живу масу, чим контрольні. Вже в 15-ти добовому віці жива маса досвідчених курчат була на 9,4% вище контрольних. Максимальна відмінність в 28,9% в живій масі між досвідченою і контрольною групою відмічена у віці 32-ої доби, що є головним визначальним чинником успішності птахівництва як частини сучасного аграрного бізнесу.

Аграрний бізнес

На головну